Sensorische Informatieverwerking (SI)

Sensorische Informatieverwerking (S.I) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De Sensorische Informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Als de Sensorische Informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en/of emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk; kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om aangepast te kunnen reageren en te kunnen functioneren. Articulatie problemen, problemen met voeding, problemen met niet- of niet vloeiend sprekende kinderen kunnen een oorzaak hebben in een problematische sensorische informatieverwerking. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn worden problemen in de S.I niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren. Tijdens de initiële opleiding logopedie maken studenten zijdelings kennis met het proces van Sensorische Informatieverwerking.

Sensorische Informatieverwerkingstherapie (S.I. therapie) is een functioneel gerichte begeleiding- en behandelmethode om bovenstaande verwerkingsproblemen te onderzoeken en te behandelen. Er wordt samengewerkt met ouders (en waar mogelijk leerkrachten) om de kwetsbaarheden van het kind in het dagelijks leven om te zetten in kansen. Door het verbeteren van de prikkelverwerking of het creëren van een sensorisch waardevolle omgeving wordt er vooruitgang gezien in het dagelijks functioneren van het kind.

Bron: www.anderskijkennaarkinderen.nl