Preverbale Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met de diagnostiek en behandeling van spraak- taal- en gehoor- en stemstoornissen bij volwassenen en kinderen. Een onderdeel van de behandeling bij kinderen en volwassenen is het begeleiden van aangeboren slikstoornissen of slikstoornissen die op latere leeftijd zijn ontstaan. De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen wordt ook wel prelogopedie genoemd. Prelogopedie .... logopedie voordat het spreken begint. Daarom wordt ook het begeleiden van het begin van de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen prelogopedie of preverbale logopedie genoemd. Ook over dit onderwerp is informatie te vinden op deze site.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen kan prelogopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Bron; www.prelogopedie.nl