Logopedie

Veel mensen denken bij logopedie aan het behandelen van kinderen die slissen, maar logopedie gaat veel verder dan dat. Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor en/of slikken.
Kinderen die stotteren, een taalachterstand hebben, moeite met auditieve vaardigheden of een zwakke mondmotoriek hebben, kunnen ook bij de logopedist terecht.

Aandoeningen:

Een logopedist helpt je als je moeilijkheden ondervindt die te maken hebben met communicatie. Hieronder volgt wat
meer uitleg en voorbeelden.

Spraak: Als een klank verkeerd wordt uitgesproken, kan het zijn dat de ander je niet begrijpt. Er wordt bijvoorbeeld een klank vervangen door een andere klank of de klank wordt weggelaten. Ook slissen, stotteren, broddelen, dyspraxie vallen onder spraak.

Stem: : Je hebt stemgeluid nodig om te kunnen communiceren. Bij problemen met de stem kun je denken aan een hese, schorre stem of zelfs het helemaal wegvallen van de stem. Dit kan zijn door bijvoorbeeld stress of een bobbeltje op de stembanden waardoor ze niet volledig meer sluiten of verkeerd stemgebruik.

Taal: Om te kunnen communiceren is taal noodzakelijk. Als je niet begrijpt wat je gesprekspartner zegt, ben je beperkt om er goed op te reageren. Mensen met bijvoorbeeld afasie, autisme of een taalontwikkelingsstoornis, kunnen moeite hebben met taal.

Gehoor: Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Als je niet goed hoort wat de ander zegt, kun je er ook niet goed op reageren.

Slikken: Problemen in de mond zoals zuigen, slikken en kauwen vallen onder prelogopedie. De mondfuncties zijn dan niet goed ontwikkeld. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan bijvoorbeeld door een beroerte of dementie.

Tarieven

Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekering vanuit het basispakket.
Dit houdt in dat kinderen onder de 18 jaar met een verwijzing van de huisarts logopedie volledig vergoed krijgen.
Voor volwassenen geldt dat de logopedievergoeding eerst van uw eigen risico wordt betaald. Daarna wordt het
volgens uw polis vergoed. Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.
Het is, gezien de veranderingen in de zorg qua vergoeding, verstandig om dit na te gaan bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie klik je op de links in het overzicht.