Logopedie

Veel mensen denken bij logopedie aan het behandelen van kinderen die slissen, maar logopedie gaat veel verder dan dat. Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor en/of slikken. Kinderen die stotteren, een taalachterstand hebben of een zwakke mondmotoriek hebben kunnen ook bij de logopedist terecht. Maar ook kinderen die problemen hebben met de auditieve vaardigheden, die in groep 2 worden aangeboden en de basis zijn voor het lezen en spellen. Denk daarbij aan het 'hakken en plakken'. Als deze problemen niet vroegtijdig gesignaleerd en behandeld worden, kan dit leiden tot een stagnatie van het leerproces, omdat dat de basis is voor vele vaardigheden.